Alternativer til lån uten sikkerhet og forbrukslån

Når behovet for ekstra kapital plutselig dukker opp, kan det være greit å vite at det finnes alternativer til å ta opp et lån uten sikkerhet. Du kan for eksempel forhøre deg med banken din om et såkalt smålån. Det er også mulig å låne penger av enkelte lokale organisasjoner. Disse gir av og til ut små bedriftslån til folk. Du kan eventuelt låne penger fra et kredittkort. Vær likevel oppmerksom på at dette ofte kan bli mye dyrere enn de andre alternativene.

Lån fra banken

Det finnes flere alternativer til å ta opp et lån uten sikkerhet. Du kan forhøre deg med din egen bank om hva de kan tilby av finansieringsmuligheter og lån. Avhengig av hvilken bank du har, finnes det mange ulike tilbud om finansiering. Et alternativ er å besøke ulike nettportaler som https://www.billigeforbrukslån.no som gir deg en god oversikt over lån uten sikkerhet. 

Et annet alternativ er å undersøke hos andre banker før du velger, og se hvilke vilkår du kan få. Det kan ofte lønne seg å høre med både de lokale bankene og de større, nasjonale bankene.

Finansiering gjennom den lokale banken kan ofte være et godt alternativ å prøve i første omgang. De som jobber der, kjenner gjerne kundene sine. De kan derfor være behjelpelige med å tilby det alternativet som er mest hensiktsmessig for deg. Det blir stadig færre ansatte tilgjengelige i de fleste banker. Ved å kontakte din lokale bank har du i alle fall en større sjanse til å få prate med noen som kan gi tips og råd i prosessen med å søke etter kapital.

Når lån uten sikkerhet er uaktuelt

Dersom lån uten sikkerhet er helt uaktuelt, må du se deg om etter andre alternativer til finansiering. For privatkunder kan det være en mulighet å låne opp i egen bolig. Dette forutsetter at du allerede har betalt ned noe på boliglånet eller at boligen har steget vesentlig i verdi. Dette slik at gjeldsgraden på boligen er under en bestemt prosentandel. En form for å låne opp i egen bolig er rammelån. Dette er en type finansiering som vi skal forklare mer om.

Rammelån

Rammelån gis til personer med stabil inntekt og lav gjeldsgrad på boligen de eier. Pengene som lånes med sikkerhet i bolig kan disponeres fritt. Dette uavhengig av om det skulle være til reiser, oppussing, handleturer eller til å betale ned annen gjeld. Du betaler bare renter på det du faktisk har brukt, ikke hele lånerammen. Dersom du har avdragsfrihet, kan du sette fast innbetaling av avdrag helt når det passer. Er dere to låntakere, kan begge få opp rammelånet i sin personlige nettbank.

Sparekonto

Dersom du har en sparekonto, bør du først og fremst bruke dine oppsparte midler før du søker om et usikret lån. Det er fordi det er relativt høy rente på lån uten sikkerhet. Denne vil nok også være vesentlig høyere enn renten du får på sparemidlene dine i banken. Dersom du har andre sparemidler, som for eksempel aksjefond, kan du vurdere å selge disse. Her bør du imidlertid tenke over hva som vil lønne seg på lenger sikt, samt din økonomiske situasjon.

Privatlån som alternativ til lån uten sikkerhet

Dersom du ikke vil ta opp et lån uten sikkerhet i bank eller annen finansinstitusjon, kan et alternativ være å ta opp et privatlån. For eksempel fra familie, nære bekjente eller andre. Ved opptak av slike privatlån er det viktig å sette opp en skikkelig kontrakt. Dette for at det ikke skal oppstå misforståelser eller konflikter. En slik lånekontrakt bør inneholde personalia til både långiver og låntaker, lånets totale størrelse og nedbetalingstid. Inkluder eventuell rentesats om renten skal justeres etter markedsrenten eller ikke, samt andre nødvendige opplysninger.

Merk at også ved privatlån skal summene føres i skattemeldingen, akkurat som ved et ordinært banklån. Både lånesummen og renter skal føres i skattemeldingen. Låntaker vil få skattefradrag for betalt rente, mens långiver må betale skatt på kapitalinntekt av rentebeløpet. Satsen for skatt på kapitalinntekt er i 2020 på 22 %. Lånesummene kan også påvirke formueskatt. Det kan være lurt å bruke en slik standardkontrakt som er utviklet av en tredjepart.

Dine forpliktelser som låntaker

Uansett hvilken form for lån du velger, må du planlegge for at lånet skal betales tilbake. Før du tar opp et lån, usikret eller ikke, bør du alltid gå nøye igjennom økonomien din. Slik ser du enklere hvor mye du har mulighet til å låne. Sett opp en oversikt over dine viktigste utgifter og inntekter, gjerne i form av et konkret budsjett. Et godt utgangspunkt er å se på kontoutskriftene fra de siste tre månedene. Ta også høyde for renteøkninger, samt at noe uforutsett kan skje.

En lånekalkulator kan være et godt verktøy for å se hvor mye lånet vil koste deg hver måned. Det finnes mange lånekalkulatorer på nett. Her legger du inn samlet lånebeløp, løpetid, rentesats, antall terminer og eventuelle gebyrer for oppstart og termingebyrer. Slik vil du få et estimat på hvor mye lånet vil koste deg per måned. Legg gjerne inn litt høyere rente enn det du har fått i lånetilbudet. Da kan du også se om du klarer å betjene lånet om renten skulle stige.

Finn det beste lånet

Den enkleste måten å finne det beste lånet på er å ta kontakt med flere tilbydere av lån. Slik er sjansen best for at du vil finne det lånet som er best basert på din økonomiske situasjon. Nøkkelen her er å sammenligne så mange banker som mulig. Betingelsene varierer nemlig mye fra bank til bank. Om én bank skulle gi avslag, kan det hende at du får tilslag hos en annen bank. De ulike bankene legger nemlig vekt på ulike ting når de vurderer lånesøknader.

En god måte å finne det beste lånet på er å benytte en lånemegler. Disse tar imot din søknad og sender den videre til porteføljen av banker og finansinstitusjoner som lånemegleren samarbeider med. Videre vil disse komme med et eventuelt tilbud. Lånemegleren vil så komme tilbake til deg med ett eller flere lånetilbud. Du velger da kun lånet med den laveste renten og de beste betingelsene tilpasset din økonomiske situasjon. Det koster ingenting å bruke en lånemegler. Du må heller ikke ta opp lånet du blir tilbudt.

Dersom du misligholder lånet

Dersom du ikke klarer å overholde forpliktelsene dine og misligholder lånet vil du få først få flere purringer. Videre vil lånet etter hvert gå til inkasso. Det er et inkassoselskap som da vil forvalte regningene du ikke har betalt. Ved hvert steg i inkassoprosessen vil det legges til ytterligere renter, gebyrer og salærer. Dette er svært dyrt for deg som låntaker. I verste fall kan du få en betalingsanmerkning, som igjen vil ha en negativ innvirkning på din økonomi. Da vil du ikke ha muligheten til å ta opp flere lån.

Oppsummering

Gode alternativer til lån uten sikkerhet som finnes er å bruke av egne sparemidler. Dette kan være midler på sparekonto, selge aksjefond og lignende. Du kan også låne av familie eller bekjente i form av et privatlån. Alternativt kan du låne opp med sikkerhet i egen bolig. Sistnevnte alternativ er som oftest det billigste, da renten på boliglån er relativt lav. Dette forutsetter likevel at du faktisk eier bolig og har en lav gjeldsgrad på denne. Du må også ha en fast stabil inntekt for å få innvilget rammelån.