20 tips som kan redusere skatten din

Få med deg alle skattefradragene du har krav på. Her er 20 av de vanligste måtene å redusere skatten på.

1. Skattefradrag for barn

Familier som har utgifter til barnepass for unger under 12 år, kan få fradrag på 25 00 kroner for det første barnet. Deretter kan man få fradrag på 15 000 kroner for hvert påfølgende barn. Er barnet over 12 år, og har særskilte behov for pleie eller omsorg, kan man søke om å få det samme fradraget.

2. Hvor bor barnet?

Merk at foreldrefradraget gis til den av foreldrene som barnet har bodd mest hos, dersom foreldrene har et samlivsbrudd.

3. Trekk fra barnehagen

Ligger SFO, barnehagen eller dagmammaen utenfor kjøreruta til jobben? Hvis ”ja” kan du få et fradrag på 1,50 kroner per ekstra kjørte kilometer. Om du ikke kjører selv, men benytter offentlig kommunikasjon, får du fradrag for kostnadene ved dette i stedet.

4. Enslige forsørgere har større fradrag

Enslige forsørgere har krav på et fradrag på 48 804 kroner. Sjekk at dette er med i den utfylte selvangivelsen du mottar. Du kan ikke endre en eventuell feil selv, men må kontakte NAV for å få det rettet. Oppstår det feil på dette punktet, forekommer de som regel det første året du har forsørgeransvaret. Dette fordi fradraget beregnes med 4 067 kroner per måned.

5. Skattefradrag for gjeldskostnader

Skattefradraget gjelder for alle renter knyttet til gjeld. Skatten reduseres med 27% av utgiftene du har på lån eller kreditter. Har du for eksempel 100 000 kroner i utgifter til gjeld, er den reelle kostnaden beløpet minus 27 000 kroner.

6. Få med gebyrene

Denne posten i selvangivelsen fylles ut automatisk av skatteetaten, basert på de opplysninger de mottar fra bankene du har lån hos. Sjekk alltid at dette stemmer. Undersøk også at alle utgifter er tatt med. Beløpet skal inkludere alle normale omkostninger, inkludert etableringsgebyr, termingebyr, forsinkelsesrenter og omkostninger om du foretar kredittkjøp.

7. Trekk fra utgifter fra andre lån

Private lån der du også betaler renter, gir fradragsrett. Du må dokumentere gjelda med informasjon om hvem du låner av. Ifølge DNB, kan du per 2018 trekke fra 23% av gjeldsrentene dine. Merk deg at den som tjener rentene kan skal skatte av inntekten. Kostnader for lån fra arbeidsgiver er også fradragsberettigede.

8. Pass på bilagene!

Driver du næringsvirksomhet, må du ta vare på alle bidrag som dokumenterer utgifter til driften. Du bør behandle disse som om de var penger. Lag deg gode rutiner for oppbevaring og få med deg fulle fradrag for alle kostnader. Eksempler på dokumentasjon er reiseregninger, log fra bilkjøring, billetter, kvitteringer, fakturaer etc.

9. Trekk fra bilutgiftene

Om du har et enkeltpersonforetak (ENK) og bruker bil i forbindelse med arbeidet, kan du trekke fra for utgiftene i selvangivelsen. Per i dag er satsene på 4,05 kroner per kjørte kilometer, og inntil 6 000 kilometer i året. Du dokumenterer kjøringen med egen kjørebok og kvitteringer for kjøp av drivstoff. Er du veldig avhengig av bil, og ikke har ork eller tid til å oppdatere kjøreboka, kan en kjørecomputer med GPS-tracking være til stor nytte.

10. Utgifter til hjemmekontor

Trekk fra utgifter til hjemmekontor, om du har ENK. Fradraget er ikke så høyt, og på kun 1 600 kroner, men alle monner drar. Husk at du også kan trekke fra kostnader til strøm, forsikring, kommunale avgifter og eventuelle vedlikehold.

Kilde: DNBnyheter.no

11. Trekk fra tapet

Har du et foretak som har gått i underskudd, kan tapet trekkes fra på skatten det påfølgende året. Reglene for hvordan du går frem, avhenger av om du har ENK eller et aksjeselskap. Spør en regnskapsfører eller Skatteetaten om dette.

12. Unngå toppskatt

Det kanskje viktigste fradraget for næringsdrivende, er at om du tjener over grensen for toppskatt, bør du dele virksomhetens overskudd med en eventuell ektefelle eller registrert samboer. Da reduserer du din egen skatt, mens partneren din mottar verdifulle pensjonspoeng. Ektefellen må ha arbeidet i bedriften, og overskuddet skal fordeles i forhold til hver enkelt sin innsats i bedriften.

13. Inntekter fra utlandet

Du har krav på fratrekk på inntekter du har hatt i utlandet, dersom du betalte skatt av det der. Sørg for tilstrekkelig dokumentasjon slik at du slipper dobbelt beskatning.

14. Har du vært gavmild?

Om du har gitt gaver til frivillige organisasjoner, kan disse være berettiget et fradrag. Beløpsgrensene er fra 500 kroner og oppover, men begrenset til 20 000 kroner totalt. Husk å få kvittering for slike gaver!

15. Kontingent til fagforening

Fagorganiserte har rett til å trekke fra kontingenten i selvangivelsen. Dette skjer automatisk dersom kontingenten trekkes direkte fra lønna di. Hvis ikke må du føre opp dette fradraget på egen hånd. Du må huske å sjekke denne biten på egenhånd, sier nettsiden frifagbevegelse.no.

16. Holdt deg oppdatert i faget?

Fagblader som sendes til samme adresse som der du jobber, kan også trekkes fra på skatten. Du får ikke fradraget om bladene sendes til din private adresse. Sørg for å omadressere dersom det er tilfelle.

17. Spar med BSU

Er du under 33 år kan du spare til bolig med Boligsparing for ungdom. Det gir deg en maksimal besparelse på 5 000 kroner per år, så lenge du sparer 25 000 i året. Er sparebeløpet under maksimumsgrensa på 25 000 kroner, skal du trekke fra 20%. Husk at pengene må inn på BSU-kontoen innen årsskiftet.

Vi anbefaler deg å kikke på listen til Finansnorge.no, over 10 ting du kanskje ikke vet om BSU sparing.

18. Har du flyttet?

Om du flytter på grunn av jobb, har du krav på fradrag for flyttekostnadene. Husk at det kan lønne seg å heller få dette dekket av arbeidsgiveren, noe du kan forhandle om når du ansettes i den nye jobben.

19. Etterutdanning kan gi fradrag

Du får fradrag på skatten for utgifter forbundet med etterutdanning. Dette gjelder utdanning som er ment å holde kunnskapene dine ved like, eller utvikling innen faget du jobber med. Utdanning som tar sikte på en grad eller bestemt kompetanse, gir ikke automatisk rett til fradrag. Men, dette siste kan du søke om, spesielt dersom det dreier seg om omskolering.

20. Trekk fra børstap

Tap på aksjer eller andre verdipapirer og obligasjoner, gir rett til skattefradrag. Normalt er dette forhåndsutfylt i selvangivelsen, men vær oppmerksom på tap på utenlandske investeringer. Dokumentasjon kommer som regel direkte til Skatteetaten, men du bør ta vare på dette for eventuell fremleggelse på forespørsel.